Combo 3 Nami Kings và 1 Davi Stomach Tặng 1 Davi Kids

550,000 850,000 

Hướng dẫn mua:

Bước 1:

  • Chọn 3 Davi Genki
  • Chọn 1 Davi Stomach 

Bước 2:

Thêm vào giỏ hàng và thanh toán theo hướng dẫn

Quyền lợi:

  • Được tặng 01 Davi Kids (áp dụng 01/05-31/05/2022).
550,000 
850,000 
Combo 3 Nami Kings và 1 Davi Stomach Tặng 1 Davi Kids

550,000 850,000